Thursday, May 20, 2010

Electric Bird

Yang perit dahulu dahulu, jangan di ingat.


Pandang depan, move forward :D

No comments:

Post a Comment